Utleie av lokaler i Valdres Næringshage

© Berge Invest • Tlf: 908 45 510 • E-post: tor.berge@berge-invest.no

Design av Virilagalaus • Utvikling av Blåis

Næringshagebedrifter i utvikling

Valdres Næringshage hjelper bedrifter som ønsker å være i et utviklingsmiljø, samlokalisert med små og store kunnskapsintensive virksomheter. Næringshagebedrifter blir tilbudt rådgiving, koblinger mot relevante nettverk og kurs- og kompetansehevende tiltak.

  • Kontorlokaler fra 11 til 250 m²
  • Teknisk utstyr inkludert i leien
  • Flytt inn i et godt arbeidsmiljø

Utleie av lokaler i Valdres Næringshage

© Berge Invest • Tlf: 908 45 510 • E-post: tor.berge@berge-invest.no

Design av Virilagalaus • Utvikling av Blåis

Få tilbud på e-post

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.

×